Jakie wyzwania przed nami stoją?

12.12.2020
W przygotowaniu

Zarządzanie placówkami edukacyjnymi dla dzieci samo w sobie jest sporym wyzwaniem. Duża nieprzewidywalność działań oraz zmian prawnych związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym sprawia, że przynajmniej kolejny rok upłynie pod znakiem niepewności. Przedszkola, szkoły i inne placówki muszą więc wypracować pewne rozwiązania, które zapewnią im ciągłość funkcjonowania. Zobacz, jak zrobić to z aplikacją kidsup.

Planowanie działań i strategii zajęć szkolnych

Elektroniczny system zarządzania przedszkolem nie jest narzędziem wystarczającym, jeśli nie przyczynia się do osiągania lepszych wyników przy mniejszym nakładzie sił i czasu. Tym bardziej, jeśli nie może zostać użyty w sytuacji, w której przyszła działalność jest niepewna, a placówki stoją przed wyzwaniem ciągłego dostosowywania swoich działań do zastanej sytuacji.

W gruncie rzeczy, monitorowanie efektywności działania i wyznaczanie strategii na przyszłość musi być elastyczną, ale naturalną kontynuacją już prowadzonych zadań. Rozwiązaniem, jakie proponuje kidsup są regularne raporty obecności, które pomogą zaplanować organizację zajęć przedszkolnych w przyszłości. Regularna analiza pomoże także zidentyfikować złe i mocnej strony przyjętej strategii i dostosowanie ją do zmieniającej się sytuacji.

Prowadzenia zajęć online

W ciągu kilku następnych lat nauczanie zdalne stanie się codziennością, nawet w oderwaniu od tematu pandemii i w mniejszym lub większym stopniu na stałe wejdzie do kanonu nauczania.

Potrzebny jest więc stały system, który w pełni regulowałby tę kwestię, zarówno na linii dyrektor placówki-nauczyciel, na linii nauczyciel-uczeń, jak i nauczyciel-rodzic. Musi on umożliwiać nie tylko spójne i równe dla wszystkich dzieci warunki nauczania, ale także możliwie najbardziej sprawne przekazywanie informacji i działanie dwukierunkowe. W tej kwestii konieczne jest oprogramowanie do zarządzania przedszkolem, które:

  • jest intuicyjne i łatwe w obsłudze,
  • może być uruchomione na każdym urządzeniu,
  • ułatwia przesyłanie różnorodnych materiałów edukacyjnych,
  • umożliwia łatwe i szybkie płatności.

Komunikacja z rodzicami i sprawna wymiana informacji

W okresie, w którym trudno o bezpośredni kontakt (i w którym także rodzice powinni liczyć się z innym sposobem postępowania placówek i związaną z tym intensywniejszą współpracą), konieczne jest zapewnienie rodzicom ciągłego dostępu do informacji o ich dziecku. Najważniejszym zadaniem takiego systemu jest dostarczanie rodzicom informacji edukacyjnych (np. obecności, plany nauczania, zadania domowe), ale ważne jest też, by jak najskuteczniej zaznajamiać rodziców ze szczegółami organizacyjnymi placówki. Konieczne jest więc zastosowanie systemu bazującego na intuicyjnej organizacji kontaktów i strategii powiadamiania, jak i łatwym przesyłaniu wiadomości prywatnych. Oczywiście również w takim przypadku powinno to być działanie dwustronne – sprawna aplikacja musi także rodzicowi dawać możliwość szybkiego nawiązania kontaktu, bez konieczności pojawiania się w przedszkolu.

Optymalny system zarządzania nie tylko więc organizuje, co w dużej liczbie przypadków zastępuje kontakt osobisty. Skraca to czas formalności i daje większą swobodę postępowania obu stronom.